Jak často odčervovat psa?

MVDr. Hana Prausová

Mám koupit odčervení pro psa? Je nutné, aby zdravý pes užíval prášky na odčervení, nebo to mohu vyřešit jinak? Musím odčervovat psa?

Jednoduché otázky. Lze na ně jednoduše odpovědět? Existují zhruba tři přístupy k této problematice.

Nejpřísnější pochází z USA (Companion Animal Parasite Council) a zní: odčervovat všechny měsíčně. Výhodou je, že zabraňuje silnému začervení u zvířete i v prostředí. Navíc měsíční podávání je pro majitele lépe zapamatovatelné a tedy odpadají nejistoty a dohady, kdy bylo provedeno to poslední. Nevýhodou tohoto přístupu je, že paušalizuje a nebere v potaz individuální riziko jednotlivce a také podceňuje nebezpečí vzniku rezistencí vůči antiparazitikům při jejich nadměrném užívání.

odčervení psa

Nejbenevolentnější přístup zastávají parazitologové v Kanadě (Canadian Parasitology Expert Panel). Podle nich je nejprve zapotřebí zhodnotit riziko, kterému je vystaveno vaše zvířátko i vy samotní a zodpovědět si pár otázek: Je v domácnosti víc zvířat s přístupem ven? Je v okolí hodně zvířat? Je váš psík notorický požírač „vy-víte-čeho“? Loví drobné savce? Jsou v rodině malé děti nebo někdo se sníženou imunitou?

Je-li odpověď „ne“ na každou otázku, potom je riziko nízké a doporučuje se jednou až dvakrát do roka provést parazitologické vyšetření trusu a odčervovat na základě výsledků, popřípadě, není-li vyšetřování prováděno, preventivně jednou až dvakrát ročně odčervit.

Zní-li alespoň jedna odpověď „ano“, potom se doporučuje trus vyšetřit třikrát až čtyřikrát do roka a opět podle výsledků nebo i bez vyšetření rovnou třikrát až čtyřikrát ročně odčervit.

Vyšetřování trusu poskytne celou řadu užitečných informací, nejen je-li nutné odčervit, ale i zpětně, jestli bylo odčervení účinné a jestli nevzniká rezistence na určité antiparazitikum. Navíc nám i poskytne přehled o celkové situaci v populaci v dané lokalitě a pomůže utvářet doporučení do budoucna. Zatím bohužel chybí dostatek studií, které by prevalenci (to jest výskyt parazitů) u nás mapovaly.

Třetí přístup, který zastávájí evropští experti (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites), zahrnuje oba přístupy. Rizikové skupiny pro psy rozlišuje čtyři. V nejméně rizikové jsou zvířata, která nepobíhají volně a ani nejsou ve styku s jinými zvířaty. Pro ty se doporučuje provést vyšetření, popř. odčervit jednou až dvakrát do roka. Ve druhé skupině jsou ta, která sice jsou ve styku s jinými zvířaty, ale majitelé mají pod kontrolou, co venku konzumují. Těm se doporučuje provést vyšetření nebo naslepo odčervit čtyřikrát ročně. Třetí rizikovou skupinu představují zvířata, které sice výkaly soukmenovců nechávají chladnými, ale zase chytají drobnou kořist nebo to jsou přímo lovečtí psi.

Zde je doporučováno odčervovat proti plochým červům (tasemnice) každý měsíc a proti oblým červům (škrkavky) čtyřikrát do roka. Nebo spíše jako alternativu provádět rozbory trusu. Za nejrizikovější skupinu se považují ta zvířata, která se toulají bez dozoru. Měla by být odčervována proti plochým i oblým červům každý měsíc nebo měsíčně by měl být kontrolován jejich trus. U koček jsou pouze dvě rizikové skupiny – skupina s nejnižším rizikem, kde jsou čistě bytové kočky, a kde tedy stačí vyšetřit jednou až dvakrát ročně, a skupina koček s přístupem ven, kde se totéž doporučuje čtyřikrát do roka.

Z uvedeného je vidět, že neexistuje jedno schema, které by vyhovovalo všem, ale že je zapotřebí zvážit všechny okolnosti a „ušít“ protiparazitární opatření vašemu zvířátku na míru.

odčervení psa

 

Objednejte se k nám online
Po kliknutí na rezervace online níže se zobrazí kalendář, kde si můžete vybrat datum a čas návštěvy naší laboratoře, jak vám vyhovuje.
V kalendáři se zobrazují jen volné termíny umožňující objednání online.
Pro objednání mimo uvedené časy nebo sobotu volejte 220 800 465.

rezervace online
Laboratoř:
Bubenské nábřeží 306/13
107 00 Praha 7 - Holešovice
Areál Pražské tržnice - objekt 27

Tel.: 220 800 465, 731 587 248, FB: www.facebook.com/Labvet.cz