Hemolýza vzorku a jak se jí vyhnout

MVDr. Hana Prausová

Aby vyšetření krve bylo validní, je zapotřebí odebrat a zpracovat vzorek tak, aby nedošlo k hemolýze. Obecně se dá říci, že ředícím efektem ovlivní vyšetření všech analytů, ale u některých je to obzvlášť významné. Ke zvýšení hodnot dochází u ALT, AST, močoviny, kreatininu, lipázy, kreatinkinázy, T4, K, Mg, P a Fe. Naopak nižší hodnoty můžeme čekat u hematokritu, počtu erytrocytů, fibrinogenu, APTT, ALP, albuminu, bilirubinu, glukózy, inzulinu, kortizolu, Na a Cl. Již slabá hemolýza (světle růžové sérum, tj. cca 60 mg hemoglobinu/dL) způsobí klinicky významné odchylky u AST, K, Na a Cl. I když je interference přibližně lineárně závislá na výsledné koncentraci hemoglobinu, rozhodně se nedoporučuje žádná matematická korekce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde je několik zásad, jejichž dodržování nám pomůže vyhnout se hemolýze vzorku:
- neodebírat krev přes kanyly
- turniket nenechávat na končetině déle než minutu
- správně umístit jehlu do žíly, špatné umístění způsobí pomalý tok krve a ten je potom příčinou hemolýzy
- při odběru stříkačkou netáhnout příliš silně za píst a při vyprazdňování stříkačky zase příliš silně na píst netlačit
- nepoužívat tenké jehly (t.j. 25G a menší)
- odběrové místo zahřát, nedrhnout a necvičit s ním
- alkohol z kůže nechat před pukcí dobře odpařit
- nevyndávat jehlu s ještě napojenou vakuovou zkumavkou
- zkumavky plnit do správného objemu, vyšší množství aditiva způsobí hemolýzu, proto je zapotřebí vybrat vhodnou zkumavku podle očekávané náročnosti odběru
- zkumavky neprotřepávat, jen promíchat opatrným obracením:
1) zkumavky s aktivátorem 5x převrátit a nechat 30 minut srážet
2) sérovky bez aktivátoru nepřevracet a nechat ve vertikální poloze srážet 60 minut
3) zkumavky s citrátem na koagulační testy převrátit pouze 3-4x
4) ostatní antikoagulační zkumavky jemně převrátit 8-10x

Rovněž doba transportu a čas mezi odběrem a stočením krve hrají významnou roli při vzniku hemolýzy. Jestliže se převáží nestočená krev, je zapotřebí vzorek zajistit tak, aby byl uchráněn před prudkými otřesy.

zpět Návody

 

Objednejte se k nám online
Po kliknutí na rezervace online níže se zobrazí kalendář, kde si můžete vybrat datum a čas návštěvy naší laboratoře, jak vám vyhovuje.
V kalendáři se zobrazují jen volné termíny umožňující objednání online.
Pro objednání mimo uvedené časy nebo sobotu volejte 220 800 465.

rezervace online
Laboratoř:
Bubenské nábřeží 306/13
107 00 Praha 7 - Holešovice
Areál Pražské tržnice - objekt 27

Tel.: 220 800 465, 731 587 248, FB: www.facebook.com/Labvet.cz